Կոնաձև եղջյուր ալեհավաք

Հորն ալեհավաք

WR1.2 ստանդարտ ստացման շչակ ալեհավաք 600-900 ԳՀց 25 դԲ

w1.2

WR3 ստանդարտ ստացման շչակ ալեհավաք 220-330 ԳՀց 25 դԲ

WR3

WR4 ստանդարտ ստացման շչակի ալեհավաք 170-260 ԳՀց 25 դԲ

WR4

WR5 ստանդարտ ստացման շչակի ալեհավաք 140-220 ԳՀց 25 դԲ

WR5

WR6 ստանդարտ ստացման շչակ ալեհավաք 110-170 ԳՀց 25 դԲ

WR6

WR8 ստանդարտ ստացման շչակ ալեհավաք 90-140 ԳՀց 25 դԲ

WR8

WR10 ստանդարտ ստացման շչակ ալեհավաք 75-110 ԳՀց 25 դԲ

WR10

WR12 ստանդարտ ստացման շչակ ալեհավաք 60-90 ԳՀց 25 դԲ

124123

WR15 ստանդարտ ստացման շչակ ալեհավաք 50-75 ԳՀց 25 դԲ

WR15

WR28 ստանդարտ ստացման շչակ ալեհավաք 26,5-40 ԳՀց 15 դԲ

WR28 ստանդարտ ստացման շչակ ալեհավաք 26,5-40 ԳՀց 15 դԲ

WR34 ստանդարտ ստացման շչակ ալեհավաք 22-33 ԳՀց 20 դԲ

WR34 ստանդարտ ստացման շչակ ալեհավաք 22-33 ԳՀց 20 դԲ

WR42 ստանդարտ ստացման շչակ ալեհավաք 18-26,5 ԳՀց 15 դԲ

WR42 ստանդարտ ստացման շչակ ալեհավաք 18-26,5 ԳՀց 15 դԲ

WR90 ստանդարտ ստացման շչակի ալեհավաք 8.2-12.4 ԳՀց 10 դԲ

WR90 ստանդարտ ստացման շչակի ալեհավաք 8.2-12.4 ԳՀց 10 դԲ

WR90 ստանդարտ ստացման շչակ ալեհավաք 8.2-12.4 ԳՀց 15 դԲ

WR90 ստանդարտ ստացման շչակ ալեհավաք 8.2-12.4 ԳՀց 15 դԲ