neiye1

հարմարեցված ալեհավաք

WR15 շչակ ալեհավաք 50-75 ԳՀց հարմարեցված

WR15 շչակ ալեհավաք 50-75 ԳՀց հարմարեցված (1)
WR15 շչակ ալեհավաք 50-75 ԳՀց հարմարեցված (2)
WR15 շչակ ալեհավաք 50-75 ԳՀց հարմարեցված (3)

WR8 շչակ ալեհավաք 90-140 ԳՀց հարմարեցված

WR8 շչակ ալեհավաք 90-140 ԳՀց հարմարեցված (1)
WR8 շչակ ալեհավաք 90-140 ԳՀց հարմարեցված (2)
WR8 շչակ ալեհավաք 90-140 ԳՀց հարմարեցված (3)

Բացեք ալիքատար զոնդ ալեհավաք WR4 հարմարեցված

Բաց ալիքատար զոնդ ալեհավաք WR4 հարմարեցված (1)
Բաց ալիքատար զոնդ ալեհավաք WR4 հարմարեցված (3)
Բաց ալիքատար զոնդ ալեհավաք WR4 հարմարեցված (2)

Բարձր շահույթ չորս ուղիների եղջյուր ալեհավաք հարմարեցված

Հարմարեցված բարձր հզորության քառակողմ եղջյուրի ալեհավաք (1)
Հարմարեցված բարձր հզորության քառակողմ եղջյուր ալեհավաք (3)
Հարմարեցված բարձր հզորության քառակողմ եղջյուր ալեհավաք (2)

Պարաբոլիկ ալեհավաքի մշակումը հարմարեցված է

պարաբոլիկ ալեհավաքի մշակում հարմարեցված (3)
պարաբոլիկ ալեհավաքի մշակում հարմարեցված (1)
հարմարեցված պարաբոլիկ ալեհավաքի մշակում (2)

Planar Slotted Waveguide Array Antennas

Ալեհավաքների հարթ բացվածքով ալիքատար զանգված (1)
Ալեհավաքի հարթ բացվածքով ալիքային զանգվածի ալեհավաքներ (2)
Ալեհավաքների հարթ բացվածքով ալիքային զանգվածի ալեհավաքներ (3)

Ծալքավոր Horn ալեհավաք հարմարեցված

Ծալքավոր եղջյուր ալեհավաք հարմարեցված (1)
Ծալքավոր եղջյուր ալեհավաք հարմարեցված (2)
Ծալքավոր եղջյուր ալեհավաք հարմարեցված (3)
Ծալքավոր եղջյուր ալեհավաք հարմարեցված (4)
Ծալքավոր եղջյուր ալեհավաք հարմարեցված (5)
Ծալքավոր եղջյուր ալեհավաք հարմարեցված (6)
գեր
Ծալքավոր եղջյուր ալեհավաք հարմարեցված (8)
Ծալքավոր եղջյուր ալեհավաք հարմարեցված (9)
Ծալքավոր շչակ ալեհավաք հարմարեցված (3)
Ծալքավոր շչակ ալեհավաք հարմարեցված (2)
Ծալքավոր շչակ ալեհավաք հարմարեցված (1)

Չորս սրածայր եղջյուրավոր ալեհավաք՝ հարմարեցված

Չորս սրածայր եղջյուրավոր ալեհավաք՝ հարմարեցված (3)
Չորս սրածայր եղջյուրավոր ալեհավաք՝ հարմարեցված (2)
Չորս սրածայր եղջյուրավոր ալեհավաք՝ հարմարեցված (1)

Pyramid Horn ալեհավաքը հարմարեցված է

Pyramid Horn ալեհավաքը հարմարեցված է (3)
Pyramid Horn ալեհավաքը հարմարեցված է (2)
Pyramid Horn ալեհավաքը հարմարեցված է (1)

Անհատականացված դիէլեկտրական ալեհավաք

Անհատականացված դիէլեկտրական ալեհավաք (1)
Անհատականացված դիէլեկտրական ալեհավաք (3)
Անհատականացված դիէլեկտրական ալեհավաք (2)

Պարաբոլիկ ալեհավաքը հարմարեցված է

Անհատականացված պարաբոլիկ ալեհավաք (3)
Անհատականացված պարաբոլիկ ալեհավաք (2)
Անհատականացված պարաբոլիկ ալեհավաք (1)

Այլ ալեհավաքի մշակում

Անհատականացված պարաբոլիկ ալեհավաք (9)
Անհատականացված պարաբոլիկ ալեհավաք (8)
Անհատականացված պարաբոլիկ ալեհավաք (7)
Անհատականացված պարաբոլիկ ալեհավաք (6)
Անհատականացված պարաբոլիկ ալեհավաք (5)
Անհատականացված պարաբոլիկ ալեհավաք (4)